Habo Helimeet

Pilot line-up from a previous Habo Helimeet.

Under pandemiåret 2020 blev det ingen Helimeet i Habo. På klubbens årsmöte för 2021 beslutades att vi ställer in träffen även i år, 2021. Det känns sorgligt men att dra igång ett större arrangemang med den rådande osäkerhet om vad som kommer gälla för större folksamlingar i slutet på maj  känns allt för osäkert.

Vi hoppas kunna återkomma med besked om vad som händer 2022, förhoppningsvis har vi kvar ett flygfält och om möjligheten finns så hoppas vi att förutsättningarna för att arrangera en träff finns. Håll utkik här…


And in English:

During the years of the pandemic 2020 we had to cancel Habo Helimeet. At our AGM in 2021 we decided to cancel Helimeet also for 2021. It is a sad situation but pulling together such a huge event not knowing if public (or private) gatherings will be allowed is too uncertain.

We hope to get back later during the year of the plans for a Helimeet in 2022. Currently our airstrip is threatened by a new industrial site, but we are hopeful that we have the pre-conditions to arrange a Helimeet in 2022. Watch this page…