Fältregler

Eftersom vårt fält ligger relativt nära bebyggelse och inom kontrollerat luftrum är det av vikt att alla som flyger där följer de ljudbestämmelser och de ordningsregler som finns nedan. Dessa regler är till för att vi även i fortsättningen ska kunna flyga på vårt fält utan att störa våra grannar och allmänheten. Dessa regler gäller naturligtvis även gästflygare.

Detta är inga konstigheter – bara sunt förnuft!

 1. Flygning får endast ske i ett begränsat område som finns beskrivet på fältet. Flygning får ej heller ske på högre höjd än 150 meter. Detta på grund av att området, som benämns “Sektor Habo” befinner sig inom kontrollerat luftrum (Axamo).
 2. Modellflygfältet är till för Habo Modellflygklubbs medlemmar och deras inbjudna gäster. Andra gästflygare är också välkomna att flyga på vårt fält, men de måste kontakta oss först.
 3. Gästfriheten får ej missbrukas. Vid frekventa flygningar skal medlemskap lösas.
 4. All flygning sker på eget ansvar, d.v.s. Habo Modellflygklubb tar inget ansvar för eventuella skador som kan uppstå i samband med flygning.
 5. Flyg aldrig över depåområdet.
 6. Endast de piloter som för tillfället flyger får vistas på flygfältet, övriga hänvisas till depåområdet.
 7. Under flygning ska piloterna stå tillsammans i en grupp på ett ställe, i en så kalla pilotruta. Tänk på att, säkerhet, det är att veta vad din kompis tänker göra.
 8. Meddela alltid när du tänker starta eller landa.
 9. Frekvensklämmor skall alltid användas, även när man är ensam på fältet. Du får aldrig slå på din sändare utan att ha frekvensklämma. Detta gäller dock inte 2,4 GHz-systemen.
 10. Toppvarva aldrig din motor i depåområdet och se till att det inte finns några personer i propellerns rotationsriktning.
 11. Var rädd om modeller och prylar när du rör dig i depåområdet.
 12. Rökförbud gäller i depån och dess omedelbara närhet.
 13. Städa efter dig och släng allt skräp i soptunnorna.
 14. Se till att din modell är en säker modell.
 15. Modeller med bensinmotorer får inte flygas före kl 10:00 på lördag och söndag. Inte heller efter kl 19:00 på lördag och söndag.