Kontakta oss

Följande personer ingår i HMFK:s styrelse 2024:
(arbete pågår för att fylla de vakanta platserna)

Ordförande Christian Adler 076 169 25 11
Sekreterare (vakant)  
Kassör (vakant)  
Materialförvaltare (vakant)  
Säkerhetsansvarig (vakant)  

 

Kontakta oss