Medlemmar

Verksamhetsberättelse 2020 (upplagd 2021-03-09):

Avgående styrelsens ordförande sammanfattar 2020 på detta sätt:

2020 blev året som präglades av pandemin (covid-19). Vår stora heliträff som brukar
generera inkomster till klubben fick tyvärr ställas in, då förväntat antal piloter och publik
överskred regeringsbeslut om folksamlingar.

Trots pandemin genomförde vi vår ”flyglördag” där vi, utifrån tidigare genomförda
evenemang med öppet hus, kom fram till att det inte fanns någon risk att överträda
föreskrivna riktlinjer. Vädret denna dag var inte gynnsamt på grund av regn, och därmed kom
minimalt med medlemmar och besökare.

Några förfrågningar från personer som är intresserade att gå med i klubben har kommit, tre
har visat intresse av att gå med under 2021. Vi har tyvärr varit dåliga på att ta hand om
potentiella medlemmar. Som ordförande är det dock min förhoppning att vi kan få igång
verksamheten ordentligt igen, och genom detta ta hand om våra befintliga medlemmar och
eventuella nytillskott.

Två stycken Automowers (tack för det Husqvarna!) har vi haft under 2020, varav en helt ny
med GPS. Dessa två klippare gör ett fantastiskt jobb och håller stora gräsytor välklippta.
Under 2021 planeras för ordentligt underhåll av och på klubben. Som exempel ska
klubbstugan målas och snyggas till, det finns även sly som ska avverkas. Det ska helt enkelt
bli en upprustning på klubben.

Det som är tråkigt är att klubben har utsatts för sabotage vid ett flertal tillfällen. Som exempel
har gräsmattan blivit sönderkörd och skadegörelse har skett. Vid inbrottsförsöket gjordes en
polisanmälan. Information har även lagts ut på Habo anslagstavla på Facebook, mest för att
uppmärksamma övriga lokala föreningar.

Själva flygningen är det vi medlemmar eftersträvar på vår klubbkväll. Men, som ordförande,
vill jag framföra vikten av att bara komma förbi för att prata och umgås. Jag menar att det är
en mycket stor del av vår klubbverksamhet!

Update 2014-02-24

På årsmötet bestämdes datum för viktiga händelser i klubben.

26/4 – Städdag vår
09:00 – 12:00 (ish)
Startar med ett klubbmöte. Kom med arbetskläder och trädgårdsverktyg (om ni har).

 

29/5 – 1/6 Helimeeting
Var beredd på att kunna hjälpa till här! Mycket jobb både innan efter och under själva meeting:et. De flesta gässter kommer att vara där under lördagen, men eftersom det är klämdag på fredagen räknar vi med gäster redan från torsdagen…

Mer information om arbetsschema, uppgifter etc. som vi behöver fördela ut bland oss kommer inom kort (typ mitten mars).

 

23/8 Klubbträff
Vi träffas och umgås en dag! Mer info kommer!

 

18/10 – Städdag höst
09:00 – 12:00 (ish)
Startar med ett klubbmöte. Kom med arbetskläder och trädgårdsverktyg (om ni har).

 

 6/12 – Glöggafton!
Mer info kommer om detta, men boka in årets kanske viktigaste dag!

Jag vill också påminna er om att admin (Stefan G) gärna tar emot bilder från 2013 (eller andra år) som vi kan ladda upp här på sidan!

————————————————————————————————–

Sponsoring & Uppvisning
Den 27 apr är det en “happening” i Habo som kallas Kärrsdagen. Det håller till nere vid
XL bygg och där omkring. Bohman & Son (en målarfirma) är villiga att sponsra oss om vi är där och visar
upp lite modeller, så vi undrar om det är någon som kan komma dit. Vi kommer att
vara vid samma plats som Habo miniracingclub.
Stisse har sagt att han kommer att vara där. Med tanke på säkerheten kan vi
naturligtvis inte flyga där! De som kan vara med eller undrar nåt  kan väl maila
Stefan på sukhoi@habo.net

————————————————————————————————–

Vi kan kortfattat meddela att Stefan Johansson nu är El-Presidente.
Välkommen tillbaka!

————————————————————————————————–

Hej alla medlemmar!

Med tanke på att Ulf Ahlsén valde att inte fortsätta som ordförande efter årsmötet måste vi då välja en ny ordförande till klubben då våra stadgar säger att vår styrelse skall ha den sammansättningen.

Styrelsens förslag på tid för årsmötet är den 10/4 kl 1800 vid klubbstugan.

Det kommer att vara 7 punkter på dagordningen

  1. Mötets öppnande
  2. Val av ordförande
  3. Val av sekreterare
  4. Val av justerare tillika rösträknare
  5. Mötets stadgeenligt utlysande
  6. Val av Ordförande för Habo modellflygklubb – Nyval på 2år
  7. Mötet avslutas

I samband med årsmötet kommer även ett konstituerande styrelsemöte med den nya styrelsen att hållas.

Då det var dålig uppslutning på det föregående årsmötet kommer vi att erbjuda att man kan rösta genom ombud som genomförs med fullmakt.

Styrelsens förslag är att man skickar fullmakt till Mikael Sjöberg som sitter i valberedningen. Mikael får i uppdrag att ta med dessa till årsmötet samt att medlemmarna har berättat om de går på valberedningens förslag. Om medlemmen är emot förslaget skall det också framgå. Fullmakt kan skickas per epost om och kommer att finnas för underskrift i stugan i samband med vårstädningen.

Detta är ett förslag på genomförande av valet då det,tidigare varit dålig uppslutning. Risk för valfusk finns såklart men det är ändå överhängande då det på senaste årsmötet endast var 5 medlemmar som inte satt i styrelsen eller ingick i valberedningen som kom till årsmötet.

Väl mött!

Styrelsen

————————————————————————————————————-

Meddelande från valberedningen,

Det går bra att maila en fullmakt där föreningen, fullmaktens syfte och ert namn står med. Alternativt skickar ni en redan underskriven fullmakt via post till Mikael Sjöberg, Rosengatan 27, 56532 Mullsjö. Fundera gärna på om ni själv är intresserad av att ta ansvaret som ordförande, eller om ni vill nominera någon annan. Kontakta i så fall mig så snart som möjligt.

MVH Mikael Sjöberg, valberedningen