Väg och fabriksbyggen runt fältet!?

Road construction concept with industrial machinery and equipment vector illustration – Freepik

Vi fick ett chokerande besked från kommunen att de kommer dra igång ett vägbygge precis norr om vår startbana! Beskedet kom tätt inpå starten av bygget och det är nu redan igång och de har grävt för vägen, den kommer att passera precis kant i kant med norra änden på fältet. Så länge de inte sätter upp någon gatubelsyning mitt i inflygningen så bör det inte påverka… bör inte…

Det kommer även att bli en väg byggd i fältets södra ände, den kommer på samma sätt att gå precis utanför fältet. Vi hoppas stakningen av belysningsstolpar sker på ett, för oss, korrekt sätt även där.

Däremot så planeras ännu inga fabriksbyggen i omedelbar anslutning till vårt flygfält. En industri kommer att byggas ute vid 195:an men den är sannolikt utanför vårt upplåtna flygområde. Om vi kommer behöva begränsa flygning under dagtid på arbetsdagar återstår att se.

Det viktiga att ta till sig kring dessa starkt påverkande händelser är följande:

  • Habo Mfk kommer INTE att sluta flyga!
  • Det finns ingen anledning att ge upp, tvärt om, vi kan fortfarande flyga på vårt mycket fina flygfält! Så åk ut och flyg, vi hoppas på en ökning under 2021!

Habo Mfk kommer leva vidare och arbeta aktivt för att klubben, och flygfältet, ska leva vidare. På nuvarande plats finns klart en bortre horisont då vi måste flytta på oss, troligen inom 5-10 år. Det är dessutom inte helt nytt, kommunens planer har varit kända i några år.

Väl mött på Tumbäck även under 2021!